Sök

Hållbarhet för framtiden

Det ska vara enkelt att göra ett bra val, vilket är en central del i utvecklingen i vårt hållbarhetsarbete. På Byon lägger vi stor vikt vid hållbarhet i våra processer och tar ansvar för hur vår verksamhet påverkar människa och miljö. Självklart hoppas vi att du är nöjd med dina inköpta produkter men också med oss som företag. Som en del i New Wave Group-koncernen bedriver vi ett aktivt hållbarhetsarbete mot en vision om hållbar tillväxt där affärslösningar inte bara är ekonomiskt gynnsamma, utan även hållbara ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.


Det som gör störst skillnad är hur vi bedriver vår vardagliga verksamhet. Därför arbetar vi med att integrera hållbarhetsfrågorna i vår kärnverksamhet. Arbetet omfattar exempelvis förbättrade arbetsvillkor i produktionsländer, ett progressivt kemikaliearbete samt att effektivisera transport och logistik. Vårt gemensamma huvudsakliga mål med hållbarhetsarbetet är att skapa produkter med så lång livslängd som möjligt för att minimera produkternas negativa avtryck på människa och miljö under dess livscykel.


I arbetet tar vi hänsyn till samtliga tre dimensioner av hållbarhet - socialt, miljömässigt och ekonomiskt. En av våra styrkor är att vi har egen CSR-personal på plats i produktionsländerna som arbetar heltid med dessa frågor. Genom egna kontroller i kombination med oberoende granskningar följer vi upp att våra produkter produceras under bra sociala förhållanden samt inte innehåller några skadliga eller hälsovådliga kemikalier.


Vill du veta mer? Du kan även läsa mer om hur vi arbetar med CSR och hållbarhet på moderbolaget New Wave Groups hemsida (www.nwg.se). Där finns samlat all information om viktiga aktiviteter, samarbeten och målsättningar inför framtiden.