Sök

Vad gäller:

1. Tävlingen organiseras av Byon/Sagaform AB ("vi" eller "Byon") och är inte på något sätt sponsrad, främjad, administrerad av eller förknippad med den plattform som tävlingen genomförs på.

2. Tävlande måste vara bosatt i Sverige och vara över 18 år.

3. Genom att delta i tävlingen bekräftar och godkänner du att:

a) Du äger alla rättigheter till materialet du lägger upp (inklusive nödvändiga samtycken från personer som syns på bildmaterial).

b) Vi publicerar ditt namn och tävlingsbidrag på Byon sociala medier samt på vår webbplats byondesign.se

4. I tävlingar som anordnas av Byon på sociala medier deltar du alltid avgiftsfritt och utan krav på köp.

5. Vinsten/priset kan inte tas ut i kontanter och kan inte heller bytas ut mot annan/andra produkter till ett likvärdigt pris. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

6. Anställda på Sagaform AB och deras närstående tillåts inte att delta i Byon tävlingar på sociala medier.

7. Det konto du använder för att delta i tävlingen måste vara skapat i enighet med respektive plattforms regler och det kan krävas att du har en publik/öppen profil för att kunna delta i tävlingen

8. Bidrag som kan uppfattas stötande eller kränkande kan komma att tas bort utan förvarning.

9. Samtliga vinnare utses av en jury ledd av Byons marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas.

10. Vinnaren utannonseras i den kanal som tävlingen sker från. Vinnare kan också komma att kontaktas via e-post eller genom direktmeddelande i tävlingskanalen.

Om ett pris inte har hämtats ut inom 30 dagar från att vinnaren har utannonserats eller kontaktats förbehåller vi oss att utse en ny vinnare.

11. När du deltar i en tävling godkänner du Byon tävlingsregler och villkor.

12. Information om hur vi hanterar personuppgifter finns i vår integritetspolicy.

Alla Byons tävlingsregler och villkor regleras i enlighet med svensk lagstiftning.